Maquette Ruimte voor de stad | Driehoek Loosduinen Den Haag

Hoe betrek je bewoners op een actieve manier bij de ontwikkeling van hun wijk? In het kader van Ruimte voor de Stad werkte het Maquette Atelier in opdracht van de Gemeente Den Haag een concept uit.

Tijdens een inspraakavond in de groene driehoek Loosduinen werd bewoners gevraagd met behulp van prikkers, voorzien van iconen op een plattegrond – een stedenbouwkundig model – aan te geven waar ze ruimte zagen voor hoogbouw, laagbouw, groen, speeltuinen, ontmoetingsplekken en onderwijs. Een speelse manier om burgers te laten participeren in de nodige veranderingen in het gebied.

Medewerkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) informeerden bezoekers en gingen ook zelf naar huis met informatie. Of anders gezegd, naar huis met een grote plattegrond waarop letterlijk ideeen van bezoekers af te lezen waren.

Het concept resulteerde in een productieve, positieve inspraakavond, waarin elke bezoeker gelijkwaardig bevraagd werd.